ще правим ли...

6.7.12


обичам да си вдигам кръвното
и нивата естрогени
докато ям изстинал даниш
с поредното кафе
пияна вишна
по улицата пешеходна
по статукво съм свободна
не по документи
не след втората ми кайпирошка
не и след десетата цигара
не когато падне мрак и зъбите ми
се оголват
раменете също
по мен тече променлив ток
ще правим ли каквото трябва
а да става каквото ще?