17.6.12

фенерът на терасата
гори упорито и мълчаливо
има ли кой да му обърне внимание