що е то

14.6.12жената никога не забравя миризмата на любовниците си
на чаршафите които е намачкала и натежалите липи
не я е страх че ще й се пръсне сърцето
че тялото й е като минно поле
че носът й улавя всеки отпечатък
дезоксирибонуклеинова киселина
обречена е да загуби последно това сетиво