21.5.12

заболява ме коремът от напрежение
и светът се върти като в онази колокация
където пак прави същото
и обикновено значи че ще паднеш
не искам да падам
не и пред всички
изложена съм