19.5.12

думите се връщат обратно
влизат във устата ми
хранопровода
и утробата
и сега не мога да ги родя отново