легенда за пролетно правилно правене

12.3.12дъха на малини виното
черното
падината на света е в дъното на чашата
пролетта приижда което значи
че наближава лятото
приисква ни се да провесим глави
от балконите на вехтите палта
които разхождаха телата ни
цяло полугодие
време е
любими
да заключим зимата
да отключим новата ни къща
да заговорим на жаргона на еротиката
климт би ни нарисувал
знаеш
ти и аз като петното
на роршах
огледало на себе си