факт N 1

29.11.11

отбягвам истината и
между желанието да бъда бонбон
между зъбите ти
и това да те нараня безпричинно
развявам знамето на поражението

тази сутрин се загърнах в твоя шал
на излизане
и парфюмът ти ме обви като мъгла на летище

безсмислено е да бягам от себе си