20.11.11

За пръв път знам какво искам да кажа преди да го напиша и не искам да го напиша.