изправителен дом

15.11.11

Познавам те като разюздано дете,
на което искам да помогна и все
не намирам деликатен път към тву-то,
в което трябва да го тикна.
Мълчаливо разрушаваш там, където
съм минала, мълчаливо запомням
всички твои вини.
Никой да не спи! И ти, принцесо, в твоята студена стая!
Тръгвам да потърся басовите
фойерверки, които изпусна,
когато още се смееше,
когато още се смееше,
преди Орфей да се обърне
от любов към Евридика.