14:50

Много по-добре е, когато леко ме джъзва напрежението. Много по-добре е
леко да убива
леко да пари
да пощипва и да остава малко време.
Така много по-плътно си живея живота.

You Might Also Like

0 коментара