синастрия

10:06

добавила към себе си

род и число
скрити под русото бели коси
и рокли за всеки случай
благодаря на мъжа, който
ме нарича красива

You Might Also Like

0 коментара