13:48

две отделни стаи
със спряно отопление
никои не стъпва по тези места
студени са телата в които сме затворени

You Might Also Like

0 коментара