епитафия

19:07

човек е голям колкото са големи думите му
на това място пресъхва всеки ден един
кладенец
казват че съм се удавила в него

You Might Also Like

0 коментара