Контакти

Блогът е с редовно администрирана facebook страница*. Там можете да драснете DM.
В инстаграм съм teyadiya.

*Страницата е в почивка за неопределено време.