39

26.6.24

Възрастта е като скреж или обсада, или залез. Понякога дори като скала.

“Шогун”