19.5.24

С времето човекът става градинар.

Първо колебливо впива ръце в пръстта и

застива за миг, за да проучи как е.

После се потапя още малко, 

пише стихотворение.

Не, казва, още по-надолу ще е още по-

влажно и тъмно,

точно както беше преди.

И дълбае.

Човекът става градинар. Заобичва

земята.