Синхрон

7.4.24

И двамата в една и съща вечер казват нещо за вкуса ѝ към Екатерина Йосифова. И двамата неодобрително.