24.4.24

Блог. Нещо за писане. Половин живот и половината от него - в писане. Слушане на звуци и превеждане. "В моя блог аз съм бог" казваше Милена Фучеджиева, а в твоя кой е?

Рози с непоносим аромат. Бял въздух, прах в ноздрите. Неща без идеи. Събития без събитийност. Памет, на която конците стърчат навътре.