11.4.24

Вътре. Къщен мирис и нещо

отвъд.

Времето сломява, остарявам, не се побирам

вече тук.

Небето е за другите, озъбена насрещност—

небе.