18.3.24

Най-мускулестите неща са отказът да забравиш и отказът да се промениш.