1.3.24

Чудно ми е преструват ли се другите, че непрестанно им се играе? Че винаги търсят нещо ново и вълнуващо и не само — че винаги им е интересно?

Откривам, че обичам скуката. Важно ми е да не правя, за да мога да се отпускам. Да блея (подценяван глагол).

И не знам, днес... някаква нетърпимост към кича. Словесния имам предвид.