2.2.24

Крава и бреза

Сакам да съм крава под бреза.
Не сакам да съм творец.
Не сакам да разцъквам издателски софтуер.
Не сакам да разисквам връзката майка – дъщеря.
Не сакам да нося това до пощенската кутия.
Не сакам да се ръся на лелката в Здравната каса.
Не сакам да си спомням всички PIN-ове.

Дай ми да съм крава под бреза.
Мятай уморената ми кожа
на пода, пред камината.

Хели Лаксонен, пр. Марин Бодаков и Гунтарс Годинс


Не сакам да съм крава под бреза.

Сакам да съм творец.

Сакам да ме канят на литературни ретрийти.

Сакам да разисквам l'écriture féminine.

Сакам да нося награди от конкурси.

Сакам да ме снимат подпряла брадичка за четвърта корица.

Сакам да ме хвали интелигенцията.


Дай ми да съм талантлив поет.

Мятай уморената ми мисъл 

във фийда на хората.