23.1.24

Кое е по-горчиво: да ти кажат, че всяка твоя дума е на мястото си или че имаш сгрешени думи?

Да се стараеш в неподходящото или да си немарлив в таланта си?

Може би въпросът. Въпросът е знаеш ли за какво си призван. Кого търсиш, кой е вътре.