2.1.24

Искам като куче

да размахвам опашка

и радостно

да захапвам я пръчка,

я тънък като борова игла

слънчев лъч.

Вятърът да сресва моята

козина.

Като на куче да ми минава.