с

17.1.24

Ставаш този, който носи символи

в съня ми. Сънувам как растем и в себе си

покълваме.