31.12.23

Не знам съвсем коя съм. И все пак дълбоко вътре знам и ме е грижа. Жена, живяла почти цял живот в ролята на рефлектор, на някой, който предпочита да приема чужд образ, но не и да прогледне за своя. 

Когато започнах да си отварям очите, разбира се не без натиск, всичко започна да опустява. Помня първото си събуждане за онази вътрешна пустиня, как падаше светлината в стаята, космите по паркета, неестествената ми поза на стола срещу терапевта. Всичко казваше “тук не е приятно, но трябва да поостанеш”.

Постепенно започнах да изчезвам от снимките си. Писането ми се промени. Външността ми също. 

И все пак това е най-значимото разтърсване в живота ми. Не бих го заменила за нищо. Не бих искала да бъда никой друг, никъде другаде. Колкото и силни да са крясъците от миналото ми понякога, аз съм много, много устойчива. 

Не знам съвсем коя съм, но което знам, е здраво.