30.12.23

Пожелавам си здраве, игра и широта на ума.

Някое друго стихотворение.

Да не проявявам повече наивност.

Да не ми пука за формата.

Тялото и духът ми да са заедно.

Децата ми да се смеят с глас.

Мир.