Споделената любов

25.11.23

Нищо в повече.
Звънче, което чувате
само вие двамата.