15.11.23

… Но никак не мога да ти простя, че вече не мога да те чета.