15.10.23

когато градът е бял, ясен и подреден, умът прави така:

чувам само камбани

искам да се науча да рисувам светлина, да мога да свързвам гледката с ръката

виждам мъжа до мен като живот, плът, топлина

цяла съм дори когато части от мен са ужасени или болезнени, или втвърдени