23.10.23

Степенувам ли ужаса,

всеки следващ по-малък става.

Животът пред мен се отваря, затваря,

отваря, затваря

като прободна рана.