10.10.23

В Деня на психичното здраве извървявам пътя от психотерапевта си до телесния си терапевт пеша, през гората. Никого не срещам по тази тясна пътечка, но усещам как буквално премоствам разстоянието между мислите и тялото си. Излязох от обичайната си траектория и това пробуди сетивата ми за съзнанието, че върша нещо, че участвам в себе си. 

След като изрекох някои истина на глас, огромно твърдо парче се откърти от мен и потъна някъде. Почувствах се тихо, но силно подкрепена. Несама. След което сготвих почти с удоволствие, но да не пресилваме радостта от изричането чак толкова.

Това, което ми се прави сега, е да превеждам. Пре-то ме интересува. Свързването на амбивалентности, на различни езици и истории.

Сутринта се събудих от лош сън. Пак демонът, който ме наблюдаваше неодобрително, а аз - вървя в центъра на шумна улица, подобна на La Rambla, усмихвам се и съм ярка като слънце, но толкова мразена в гръб.