Дъвка

15.9.23

Сън: колко си вкусна, как сладко миришеш

На него съм написала само едно стихотворение.