Портрет на артиста в края на август, Шели Пухак

27.8.23Разбита и раздразнителна. Никой
не би ме поискал. Моето подпухване. Моето невъзможно.

Мириша на кисело. Нещо гори под
кожата ми. Възпаления. Но пък искам

рояк и пламък. Флейти и поклонници.
Да ме водят на кино,

на морето, в леглото. Да ми напяват бонбонче.
Да ме целуват подкожно. Да ме оставят

подута, но все още жива. Искат ме
само вредители. В сумрака.

В коридорите. След тях съм червена
и в пламъци. Привличам ги със забранените си

емисии, необичайно високия 
CO2, с голотата си с дъх на вкиснало.

Опитах всичко. Не опитах 
нищо. Защо да го правя? Аз съм желана.

Раните ми го доказват.