музика

13.8.23

Тихо е в хамака ни.

Сребристите листа на дъба подрънкват,

морето се разсвирва за кой ли път през този ден,

а ти ми казваш

тихо е,

сякаш не чуваш вятъра в мен.