38

23.8.23

сама и сладка в утрото с реклами

вися от себе си и разсъждавам

преди не се тревожех за нефелността си

но издадох книга и се превърнах в лигла в женско

писане

а розата на мисълта ми цъфти в корема

в секса и в косата и в тялото което се завръща

и боде