3.7.23

The stories I will tell myself to just put myself down.


Ръбове, кръстопътища, сенки. Сенките на ненаписаните ми стихотворения. Умрялото либидно. Стагнация и тиня.