из Третата жена

19.7.23

От мен остана само дръжката. 

За нея здраво се държа.