1.6.23

Мечтая за работа, в която да казвам: 

Имаш талант.

Нека да опитаме заедно, нека ти покажа.