16.5.23

Дом - сушилнята върти чаршафите

и мирисът на синтетичен ручей 

пробива времето в един без пет.

Има цветя, но не и картини.

Има Хендел, но няма песен.

Курирам за постигане на лиминалност,

за преструване на крепост - в нея

принцеса/ казарма - в нея войник/

песен - в нея солистка с отворени о-та.

Текстът няма финал. Остава тук като бучка.