11.5.23

Смаляваш се, морето дърпа,
опашката на кита ти подсказва, че
може би отдавна се познавате.
Тялото съвсем закратко ще ти трябва.