2.5.23

Нека не пиша. Нека имам живот с меки проблясвания и затъмнения. Когато умра, да съм атом.