Подсъзнанието може всичко

23.4.23

 …three points but two lines meet…