Артистът, Джени Джордж

8.3.23

Poetry Foundation


Навън лежи змия и дреме

в ръкава си от зной.  Златист

сирак върху топлата земя, с отворени очи,

в очакване на идването на безкрая.

Искаш да я удариш с пръчка.

Искаш да откликнеш на думите,

които молят: Използвай ме!

Един ден старият живот просто

хвърля дрехата си и изтича между камъните.

Тогава бъдещето трепва в теб

и застава в гърлото ти като пламък.