2.3.23

Гневът гори. Не се събирам в тази дреха. 
Сега разбирам какво ми казваше, като ме увещаваше да уплътня с кост и мускули. Че поезията 
пада поразена, когато в нея има само чувства. Тяло също ѝ трябва.
И виж ме сега, с претенциите ми, с капризите за тяло. 

Биньо Иванов казва НА ФОРМАТА
Измамнице, и ти ли съдържаш съдържание?

Ами да, няма само да повтаряме каквото сме си говорили в терапия и да му викаме стихотворение.

Ломикамъчето, нали... Не е толкова просто. Всъщност просто е, но и не е.