20.2.23

Колкото по-добре се познаваш, толкова повече си прощаваш.

Понякога стигат и едни добри очи. Всъщност винаги.

Нетърпението се чувства като стегнат колан и напрегнат мехур.

Скуката ми граничи с гняв.