30.1.23

Една ванилия, която стои като кристална захар в косата ми, представям си топъл и грапав език. Всяка ванилия е различна. Тази е кукленска, ведра, играе ѝ се.

Едно стихотворение, което знае кога да мине на нов ред, и тактува. Всяко стихотворение е различно. Това е тъмнозелено.