1.1.23

Тя винаги го носи като неудобна дреха.

После казва на хората “виж се”.