23. Оранжев пуловер

23.12.22

Такова е. Битът е сив, въздухът е кафяв, 

“мръсното на черното е бяло” (Яна Букова),

но “о, това бе зеленото обещание! Бог 

го направи от трева - сбогом! (Иван Радоев)