20. mute

20.12.22

Зима, но не съвсем. Здрави, но не съвсем. Не ни се говори.